Branża farmaceutyczna


Biuro specjalizuje się w profesjonalnych tłumaczeniach medycznych i farmaceutycznych. Nad projektami pracują eksperci w swojej dziedzinie, wyróżniający się wybitną znajomością obowiązującej terminologii farmaceutycznej i medycznej oraz ogromnym doświadczeniem. Bezpieczeństwo powierzonych, poufnych dokumentów jest sprawą priorytetową.

Kompleksowa obsługa


Przewagą biura jest kompleksowa, skuteczna obsługa klientów korporacyjnych. Biuro realizuje każdy projekt tłumaczeniowy związany z medycyną i farmacją a w szczególności wyspecjalizowane jest w dziedzinie Badań Klinicznych i tłumaczeniach specyficznych dla tej dziedziny dokumentów, takich jak:


  • Informacja dla uczestnika badania klinicznego oraz formularz świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym;
  • Protokół badania, streszczenie protokołu badania, kryteria kwalifikacji do badania;
  • Historia choroby, dokumentacja medyczna;
  • Korespondencja z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Komisjami Etycznymi;
  • Raporty dotyczące bezpieczeństwa;
  • Instrukcje, materiały od dostawców (vendors): laboratoria centralne, IVRS (Interactive Voice Response System), centra oceny danych pod względem skuteczności i bezpieczeństwa;
  • Instrukcje dotyczące stosowania leków badanych i komparatorów;
  • Broszura Badacza;
  • Karta obserwacji pacjenta;
  • Kontrakty.

Realizujemy także tłumaczenia przysięgłe na potrzeby procesów refundacyjnych.

Produkt finalny


Biuro dostarcza usługę i produkt o najwyższej jakości. Projekty zawsze wykonywane są terminowo i z zaangażowaniem zespołu specjalistów. Każdy realizowany przez nas projekt podlega ścisłemu nadzorowi merytorycznemu i rygorystycznemu procesowi kontroli, jakości i weryfikacji.


Czas to pieniądz... Wykorzystanie nowoczesnej technologii, zaangażowanie ludzi, dla których praca jest pasją, błyskawiczny przepływ dokumentów i informacji pomiędzy klientem a biurem, umożliwienie klientowi kontrolowania kosztów związanych z projektem - wszystko to pozwala maksymalnie skrócić czas potrzebny na uzyskanie, gotowego, niewymagającego poprawek produktu.